KUOPION VESI TIEDOTTAA:

Hietasalon vedenottamon vuosihuolto

Hietasalon vedenottamon raakavesikaivojen vuosihuolto käynnistyy maanantaina 29.5.2017. Huoltotyö kestää 18.6. saakka.

Tiedote: Vedenlaatuhäiriöt mahdollisia Väinölänniemen ja Rönön alueilla

Kuopion Vesi korjaa vesijohtoa Hallituskadulla tiistaina 23.5.2017.

Kirjastokadulla käynnistyy kadun ja vesihuollon saneeraustyö

Kirjastokadulla alkaa vesihuollon ja kadun saneeraustyö viikon 17 aikana. Työt aloitetaan sekä Museokadun että Puijonkadun suunnasta. Työt valmistuvat pääosin kesän ja syksyn 2017 aikana.

 

 

 

 

Ryhdy sinäkin veden ystäväksi ja käy tykkäämässä meistä Facebookissa (klikkaa linkkiä).
https://www.facebook.com/kuopionvesi

Kuopion Veden asiakaspalvelu on suljettuna perjantaina 26.5.2017

Palvelemme jälleen maanantaina alkaen klo 8.00.

Voit ottaa myös yhteyttä sähköpostitse asiakaspalvelu[at]kuopionvesi.fi.
Käsittelemme asiasi mahdollisimman pian.

 

HANKETIEDOTE

ITKONNIEMEN VESILAITOKSEN SANEERAUSHANKE KÄYNNISTYY

Kuopion kaupungin päävesilaitoksena toimii vuonna 1913 toimintansa aloittanut Itkonniemen vesilaitos. Vesilaitosta on saneerattu ja laajennettu käyttöönoton jälkeen useaan otteeseen, laajemmin viimeksi vuonna 1988, jolloin valmistui myös Hietasalon vedenottamo. Jänneniemen vedenottamo valmistui vuonna 2008.

Kuopion Vesi on käynnistänyt Itkonniemen vesilaitoksen saneeraussuunnittelun vuoden 2016 aikana. Varsinaiset saneeraustyöt käynnistyvät laitoksella vuoden 2017 loppupuolella ja hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Käynnistyvä saneeraushanke on vesilaitoksen laajin vuoden 1988 tehdyn jälkeen ja sillä varmistetaan vedentuotannon häiriötön toiminta pitkälle tulevaisuuteen. Saneeraustyöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että laitoksen häiriötön toiminta voidaan turvata myös saneerauksen aikana. Hanke käsittää automaatiojärjestelmän sekä siihen liittyvien prosessi-, koneisto- ja instrumenttilaitteistojen uusimisen. Tämän lisäksi saneerataan laitoksen LVI-järjestelmät sekä osia toimistotiloista, laboratoriosta ja valvomosta. Vedenkäsittelyprosesseihin ei tehdä merkittäviä muutoksia. Automaation, sähkön ja instrumentoinnin osalta saneerataan myös samassa yhteydessä vedentuotannon keskeisen kaupunkialueen kaukovalvontakohteita.

Vesilaitoksen laitossaneeraukseen liittyen käynnistyvät myös Itkonniemen vesilaitokselta talousvettä kaupungin pohjoisimpiin osiin syöttävän päävesijohdon saneeraustyöt. Päävesijohdosta saneerataan loppukesän 2017 aikana Itkonniemen vesilaitosta lähimmät verkosto-osuudet ja saneeraustyöt jatkuvat edelleen Virtasalmenkadun suuntaan vuoden 2018 aikana. Verkostosaneerauksen maastotöiden käynnistymisestä ja etenemisestä sekä töiden mahdollisista verkostovaikutuksista tiedotetaan kohdennetusti työn edetessä. Kuopion Vesi uusii vesijohtoverkostoaan järjestelmällisesti ja nyt saneerattava pohjoisten alueiden päävesijohto on vanhin käytössä olevista päävesijohtoyhteyksistä. Päävesijohdon saneeraussuunnittelu ja verkostosaneeraustyöt jatkuvat vaiheittain lähivuosina Itkonniemen alueelta Kelloniemen kautta Rahusenkankaan alueille saakka.

Verkostosaneerausta ennakoivana työnä, Itkonniemenkadun päästä laitosalueen läheisyydestä, poistetaan puustoa toukokuun aikana. Puiden poisto alkaa viikolla 22. Samassa yhteydessä poistetaan myös yksittäisiä huonokuntoisia tai rakennuksille vaaraksi olevia puita Itkonniemen laitosalueelta sekä muokataan puustoa puistomaisen maiseman säilyttämiseksi. Puiden poisto on suunniteltu kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Korvaavat istutukset toteutetaan saneeraustöiden valmistuttua.

Lisätietoja antavat

Itkonniemen vesilaitoksen saneeraushanke / Tuotantopäällikkö Markku Lehtola, p. 044 718 5361

Verkostosaneeraus / Verkostopäällikkö Kari Kuosmanen, p. 044 718 5315