Miten toimia häiriötilanteessa?

Jos havaitset veden jakelussa tai laadussa häiriön, toimi seuraavasti:

Tarkista taloyhtiön ilmoitustaululta tai isännöitsijältä, onko kiinteistössä käynnissä vesihuoltojärjestelmien kunnostus- tai huoltotyö.

Tarkista kotisivujemme etusivun tiedotteista, onko alueella käynnissä vesihuoltoverkoston huolto- tai rakentamistyö. Huoltotöistä jaetaan aina tiedote myös kiinteistöihin. Rakentamistöistä tiedote jaetaan, jos niistä aiheutuu ennalta arvattava vesikatkos tai vedenlaatuhäiriö. Vuosittaiset rakentamiskohteemme löytyvät kohdasta Kuopion Vesi Verkostot.

Jos veden jakelu- tai laatuhäiriölle ei löydy selitystä em. asioista, voi kysymyksessä olla putkirikko tai muu ennalta arvaamaton vesihuollon häiriötilanne.  Kuopion Vesi tiedottaa häiriötilanteista etusivun tiedotteissa merkinnällä häiriötiedote. Lisäksi ilmoitamme asiasta paikallisille tiedotusvälineille.

Jos et löydä asiasta tietoa em. lähteistä, voit olla ensimmäinen, joka häiriön havaitsee. Ota silloin viivytyksettä yhteys päivystysnumeroihimme.

 

Vedenlaatuhäiriöilmoitukset, 24 h

017 185 362

 

Vesi- ja jätevesiverkoston vikailmoitukset, 24 h

0500 203 023

 

Jätevedenpuhdistamoiden ja -pumppaamoiden häiriöilmoitukset, 24 h

044 718 5382

 

Nilsiän keskustaajaman ja Tahkon alueen vesihuollon vika- ja häiriöilmoitukset, 24 h

044 748 2409

 

Maaningan vesihuollon vika- ja häiriöilmoitukset, 24 h

044 748 8583

 

Juankosken vesihuollon vika- ja häiriöilmoitukset, 24 h

040 546 9144

 

Kiinteistön sisäistä vesi- ja viemärijärjestelmää koskevissa kysymyksissä pyydämme kääntymään vesijohtoliikkeiden puoleen.