Kuopion Vesi haluaa palvella asiakkaitaan tiedottamalla ajankohtaisista asioista ja mahdollisista häiriötilanteista.

«Takaisin

Rakentamistiedote 15.1.2018: SIIRTOLINJAN RAKENTAMINEN KURKIMÄEN JA HILTULANLAHDEN VÄLILLE KÄYNNISTYY

Kuopion Veden Kurkimäen taajaman jätevedenpuhdistamon toiminta lakkaa vuoden 2019 loppuun
mennessä. Kurkimäen ja sen ympäristön alueen jätevedet tullaan johtamaan uutta rakennettavaa
siirtoviemäriä pitkin Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Samassa
yhteydessä rakennetaan myös syöttövesijohto, jolla turvataan Kurkimäen ja sen ympäristön
alueen veden saantia.
Siirtolinjojen rakentaminen on alkanut Hiltulanlahden suunnasta syyskuussa 2017 ja talven 2018
aikana rakentaminen etenee Vitostien varresta kohti Kurkimäkeä. Hankkeen rakentaminen jatkuu
vuoden 2019 loppuun saakka. Siirtolinjojen rakentamisen yhteydessä Kurkimäen jätevedenpumppaamo
muutetaan välipumppaamoksi.
Rakentaminen voi vaikuttaa liikennöintiin rakentamisalueella. Mahdollisista liikenteen tilapäisjärjestelyistä
tullaan tiedottamaan rakentamisen vaikutuspiirissä olevia kiinteistöjä kohdennetusti
rakentamisen edetessä.

Karttaan on esitetty alue, jolla siirtolinjan rakentaminen vaikuttaa Vitostien liikenteeseen kevään 2018 aikana.
Pahoittelemme liikenteelle aiheutuvaa häiriötä.

Joukkoviestimille lisätietoja sekä tietoja rakentamisen aikataulusta antaa verkostopäällikkö
Kari Kuosmanen, p. 044 718 5315.
Yhteyshenkilöinä alueen asukkaille toimivat kohteen suunnittelijat suunnitteluinsinööri Elina
Pietarinen, p.044 718 5337 ja suunnitteluinsinööri Mikko Laiho p. 044 718 5766.