Jäteveden laatu

Keskeisen kaupunkialueen jätevedet puhdistetaan Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi Melalahdessa, Kurkimäessä, Vehmersalmella, Karttulassa ja Nilsiässä on paikalliset jätevedenpuhdistamot. Maaningan alueen jätevedet käsitellään Siilinjärven puhdistamolla. Juankosken keskustaajaman ja Muuruveden alueen jätevedet käsitellään Juankosken keskustan yhteispuhdistamossa. Säyneisen alueella on oma pienpuhdistamo.

Lehtoniemen puhdistamon laboratoriossa tutkitaan puhdistamoille tulevan ja sieltä lähtevän veden laatua sekä lietteen että biokaasun laatua. Puhdistusprosessien eri vaiheista otetaan vuosittain noin 2700 käyttötarkkailunäytettä ja tehdään niistä 7000 analyysiä. Viranomaisvalvonnan ohella suoritetavalla käyttötarkkailulla varmistetaan puhdistamoiden prosessien toimivuus ja hyvät puhdistustulokset.  Lisäksi valvotaan puhdistamoiden vaikutuksia purkuvesistöjen tilaan. Kaikkien puhdistamoiden puhdistustulokset ovat täyttäneet lupaehtojen vaatimukset.

Lisätietoja puhdistamoiden toiminnasta ja jäteveden laadusta antaa käyttöpäällikkö Jarmo Hiltunen, p. 044 718 5381 ja sähköposti jarmo.hiltunen@kuopionvesi.fi.