(Alla olevat linkit avautuvat pdf-tiedostona)

Organisaatio

Tunnusluvut

Vesihuoltopalvelut asiantuntijan käsissä

Kuopion Vesi, Kuopion kaupungin liikelaitos, huolehtii toiminta-alueensa vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti. Asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, tahto toimia edelläkävijänä ja tasapuolisuus ovat arvoja, joihin kaikki toimintamme perustuu.

Vesilaitostoiminta käynnistyi Kuopion keskeisellä kaupunkialueella jo vuonna 1913. Tänä päivänä vedentuotanto on jo noin 7,5 miljoonaa m3 vuodessa. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli 25 miljoonaa euroa, ja palveluksessamme on 89 henkilöä.

Organisaatio muodostuu viidestä vastuualueesta, joita ovat hallinto, suunnittelu, vedentuotanto, verkosto ja jätevedenpuhdistus. Koko liikelaitoksen toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Kuopion Vedellä on johtokunta, johon kuuluu seitsemän jäsentä.

Laitoksen toiminta-alue kattaa keskeisen kaupunkialueen lisäksi Melalahden, Kurkimäen, Vehmersalmen, Karttulan, Nilsiän, Maaningan ja Juankosken taaja-asutusalueet. Laitoksella on omistuksessaan yksitoista vedenottamoa ja yhdeksän vedenpuhdistuslaitosta, kuusi jätevedenpuhdistamoa ja lähes 1900 kilometriä vesihuoltoverkostoa.

Vesi – yli 100 000 kuopiolaisen arki – on työmme ydin. Meidän työstämme syntyy jokaisen etu ja oikeus: puhdas vesi ja ympäristö.