Olemme asiakkaitamme varten

Kysy liittymisestä ja tilaa liittämiskohtalausunto
p. 044 718 5353
asiakaspalvelu(at)kuopionvesi.fi

 

Tilaa vesimittarin asennus
p. 017 185 367 tai 044 718 5367
mittarointi(at)kuopionvesi.fi

 

Kysy tonttiliittymien rakentamisen aikataulusta
p. 044 718 5400

 

Liittymishakemus (E-lomake toimii suojatussa ympäristössä)

(Alla olevat linkit avautuvat pdf-tiedostona)

Hinnasto, voimassa 31.12.2017 saakka
Hinnasto, voimassa 1.1.2018 alkaen
Palvelumaksuhinnasto, voimassa 1.1.2018 alkaen

 

Rekisteriseloste

1.7.2016 voimaan tulevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot:

Sopimusehdot

Toimitusehdot

Tervetuloa Kuopion Veden asiakkaaksi

Vesihuoltoverkostoon liittymisellä tarkoitetaan kiinteistön liittämistä vesihuoltolain (119/2011) mukaisesti Kuopion Vesi Liikelaitoksen vesijohtoon sekä jätevesi- ja hulevesiviemäriin.

1.    Liittämiskohtalausunto
Suunnitelman laatimista varten suunnittelija tarvitsee liittämiskohtalausunnon. Lausunto sisältää tiedot liittämiskohdan sijainnista ja korkeusasemasta, viemärin padotuskorkeudesta sekä vedenpainetasosta. Lausunto tilataan puhelimitse Kuopion veden asiakaspalvelusta 044 718 5353 tai sähköpostitse asiakaspalvelu(at)kuopionvesi.fi.

2.    Liittymishakemus ja LVI-asemapiirustus
Liittymistä vesihuoltoverkostoihin haetaan liittymishakemuksella. Hakemuksen liitteeksi liittyjän tulee hankkia LVI- suunnittelijan laatima lvi- asemapiirustus, josta ilmenee vesijohdon ja viemärilatteiden sijoitus tontilla.

Hakemus on sähköinen lomake, joka lähetetään kotisivujemme kautta ja lvi-asemapiirustus voidaan toimittaa sähköisesti pdf-muodossa osoitteeseen asikaspalvelu(at)kuopionvesi.fi tai postitse osoitteeseen: Kuopion Vesi, PL 1097, 70111 Kuopio.

3.    Liittymis- ja käyttösopimus
Kiinteistön liittämisestä vesihuoltoverkostoon sekä vesihuoltopalveluiden toimittamisesta ja käytöstä sovitaan liittymis- ja käyttösopimuksella. Uudiskohteille sopimus tehdään, kun hankkeelle on myönnetty rakennuslupa.
Sopimus laaditaan liittymishakemuksen sekä lvi-asemapiirustuksen tietojen perusteella ja sen allekirjoittavat kaikki kiinteistönomistajat. Sopimus on tehtävä ennen kiinteistön tonttijohtojen liittämistä Kuopion Veden vesihuoltoverkostoihin. Allekirjoittamalla liittymis- ja käyttösopimuksen liittyjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia sopimusehtoja, yleisiä toimitusehtoja ja kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa sekä suorittamaan sopimuksessa mainitut maksut. Sopimuksella sovitaan myös rakennusaikaisesta veden käytöstä.

4.   Tonttijohdot
Kuopion Vesi rakentaa tonttijohdot yleisellä alueella (katualue) tonttirajan läheisyyteen, josta eteenpäin vastuu johdoista kuuluu kiinteistölle.

Asiakas tilaa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden asennustyöt sekä työnjohdon (kvv-työnjohto) lvi-alan urakoitsijalta. Kvv-työnjohtajan pätevyyden hyväksyy rakennusvalvonta.
Kvv-työnjohtajan tulee huolehtia että, tonttivesijohto sulkuventtiililtä vesimittarille on painekoestettu. Painekoe tulee olla tehty ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta. Todistus hyväksytystä painekokeesta tulee liittää rakennusvalvonnan tarkastusasiakirjaan. Kiinteistön sisäpuolisten lvi-laitteistojen asennukset tarkastaa rakennusvalvonta.

5.    Vesimittarin asennus
Kuopion Vesi asentaa vesimittarin, kun liittymis- ja käyttösopimuksessa mainitut maksut on maksettu ja vesijohdot sekä vesikalusteet ovat käyttökunnossa. Vesimittarin asennuksesta lähtien liittyjältä laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaista käyttömaksua ja perusmaksua.

Vesimittarin asennus tilataan vähintään 4 työpäivää ennen asennusta Kuopion Veden mittarihuollosta p. 017 18 5367 tai mittarointi(at)kuopionvesi.fi.

 

Lisätietoja p. 044 718 5353