Hallinto ja suunnittelu

Hallinnon vastuualue huolehtii Kuopion Veden asiakaspalvelusta, sopimusasioista ja laskutuksesta sekä talous- ja hallintoasioista.

Suunnittelun vastuualue vastaa vesihuollon yleissuunnittelusta, rakentamissuunnittelusta ja valmiussuunnittelusta Kuopion Veden toiminta-alueella. Lisäksi suunnittelu valmistelee laitoksen edunvalvontaan liittyvät lausunnot ja toimintalupa-asiat sekä yhteensovittaa Kuopion Veden ja kaupungin muun yhdyskuntasuunnittelun tarpeita. Suunnittelu vastaa myös viestinnän suunnittelusta ja kehittämisestä sekä osallistuu laitoksen yleiseen kehittämiseen ja erilaisiin kehittämishankkeisiin.