Vedentuotanto ja -puhdistus

Kuopion keskeisen kaupunkialueen veden kulutus on noin 17 000 m3/vrk. Kaupunkialueen vesi tulee Jänneniemen ja Hietasalon vedenottamoilta. Hietasalosta vettä otetaan noin 6 000 m3/vrk ja Jänneniemestä loput vuorokausikulutuksesta. Molempien ottamoiden vedenotto perustuu pääosin rantaimeytykseen ja vesi on pohjaveden kaltaista. Jänneniemessä veden viipymäaika maaperässä on keskimäärin noin kaksi kuukautta ja Hietasalossa noin kaksi viikkoa.

Jänneniemen vedenottamon raakavedestä poistetaan rauta ja mangaani biologisessa puhdistusprosessissa ja Hietasalon vesi käsitellään Itkonniemen vesilaitoksella kemiallisella puhdistusprosessilla. Ennen kulutukseen johtamista talousvesi desinfioidaan klooraamalla.

Kuopion Vesi ylläpitää myös pohjavedenottamoita Melalahdessa, Vehmersalmella, Karttulassa, Nilsiässä, Maaningalla ja Juankoskella. Näiden vedenottamoiden pohjavedet tarvitsevat käsittelyksi vain alkaloinnin, jolla veden pH nostetaan neutraalille tasolle sekä desinfioinnin, joka suoritetaan ultraviolettivalolla.

Kuopion Veden toimittama talousvesi täyttää kaikilla vedenottamoilla Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (461/2000) mukaiset laatuvaatimukset sekä suositusarvot.