Talousveden laatu Kuopiossa

Keskeisen kaupunkialueen talousvesi on rantaimeytettyä pohjavettä, joka tulee Jänneniemen ja Hietasalon vedenottamoilta. Melalahdessa, Vehmersalmella, Karttulassa, Nilsiässä ja Maaningalla on paikalliset pohjavedenottamot. Pihkainmäkeen ja Kurkimäkeen vesi tulee kaupunkialueelta.

Kuopion talousveden laatua tutkitaan viranomaisvalvonnan lisäksi Itkonniemen vesilaitoksen laboratoriossa päivittäin. Raakavesikaivoista, verkoston varrelta ja vesilaitoksilta otetaan vuosittain yli 1500 vesinäytettä ja näytteistä tehdään yli 14 000 analyysiä. Talousvesi on tasalaatuista ja täyttää ominaisuuksiltaan hyvin lakisääteiset vaatimukset ja suositusarvot. Kaupunkialueella, Kurkimäessä ja Pihkainmäessä vesi on keskikovaa. Melalahdessa, Vehmersalmella, Nilsiässä, Karttulassa ja Maaningalla vesi on pehmeää. Muiden ominaisuuksien osalta veden laatutietoja löytyy mm. vasemman laidan linkistä "Vedenlaatuominaisuuksia".

Vedenlaatuasioista voi kysyä tuotantopäällikkö Markku Lehtolalta, p. 017 185 361 ja sähköposti markku.lehtola@kuopionvesi.fi.