(Alla olevat linkit avautuvat pdf-tiedostona)

Toiminta-alueet

Vedentoimitusalueet

Verkostopituudet

Rakentamiskohteet v. 2018

Verkostot

Kuopion Veden toiminta-alueet kattavat keskeisen kaupunkialueen sekä Melalahden, Kurkimäen, Vehmersalmen, Karttulan, Nilsiän, Maaningan ja Juankosken taaja-asutusalueet. Toiminta-alueilla on yhteensä yli 1870 kilometriä vesihuoltoverkostoa. Verkostosta noin 960 kilometriä on vesijohtoa, 630 kilometriä jätevesiviemäriä ja 280 kilometriä hulevesiviemäriä. Uutta verkostoa valmistuu vuosittain noin 5 - 10 kilometriä.

Vesijohtoverkosto jakaantuu keskeisellä kaupunkialueella neljääntoista painepiiriin. Verkostossa on neljätoista paineenkorotusasemaa ja kuusi ylävesisäiliötä.

Viemäröinti on toteutettu erillisviemäröintinä. Kaupunkialueella viemäriverkoston varrella on 69 jätevedenpumppaamoa. Melalahdessa jätevedenpumppaamoita on viisi, Kurkimäessä yksi, Vehmersalmella kymmenen, Karttulassa viisitoista, Nilsiässä neljäkymmentä, Maaningalla kolmekymmentä viisi ja Juankoskella kaksikymmentä kuusi.