Verkostot

Kuopion Veden toiminta-alueet kattavat keskeisen kaupunkialueen sekä Melalahden, Kurkimäen, Vehmersalmen, Karttulan, Nilsiän ja Maaningan taaja-asutusalueet. Toiminta-alueilla on yhteensä yli 1650 kilometriä vesihuoltoverkostoa. Verkostosta noin 800 kilometriä on vesijohtoa, 550 kilometriä jätevesiviemäriä ja 280 kilometriä hulevesiviemäriä. Uutta verkostoa valmistuu vuosittain noin 5 - 10 kilometriä.

Vesijohtoverkosto jakaantuu keskeisellä kaupunkialueella kahteentoista painepiiriin. Verkostossa on kolmetoista paineenkorotusasemaa ja kuusi ylävesisäiliötä.

Viemäröinti on toteutettu erillisviemäröintinä. Kaupunkialueella viemäriverkoston varrella on 69 jätevedenpumppaamoa. Melalahdessa jätevedenpumppaamoita on viisi, Kurkimäessä yksi, Vehmersalmella kymmenen, Karttulassa viisitoista ja Nilsiässä neljäkymmentä ja Maaningalla kolmekymmentä viisi.