Vesimittari ja putket kannattaa suojata jäätymiseltä

Riittämättömästi suojatut vesiputket ja mittarit jäätyvät helposti pakkasella. Jäätyminen voi aiheuttaa isoja kustannuksia esimerkiksi putkien haljetessa ja veden päästessä valumaan talon rakenteisiin.

Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja sijoittaa vesimittari lämpimään tilaan. Kovien pakkasten aikana kannattaa tarvittaessa käyttää lisälämmitystä. Vesihanan voi myös jättää tiputtamaan, jolloin veden virtaus estää veden jäätymisen.

Jos vesiputki tai mittari on jäässä tai rikkoutunut kannattaa heti ottaa yhteyttä alan ammattilaiseen. Kiinteistön sisäpuoliset putket sulattaa tarvittaessa putkiurakoitsija.

Mittarin luenta ja laskutus

Kuopion Vedellä on käytössä vesimittarien itseluenta. Lukeman ilmoittamisen määräaika ja kiinteistön esitiedot on merkitty lukemailmoituskorttiin, joka postitetaan asiakkaalle. Vesimittarin lukeman voi ilmoittaa joko sähköisellä lomakkeella oikean reunan toimintopainikkeella "ilmoita lukema" tai lukemailmoituksessa olevalla palautuskortilla.

Vesimittarin lukema tarvitaan asuinkiinteistöistä ja muista vastaavista kiinteistöistä kerran vuodessa tasauslaskua varten. Samalla voidaan tarvittaessa korjata vedenkäyttöarvioon perustuvaa laskutusta vastaamaan paremmin todellista käyttöä. Vuodessa lähetetään neljä laskua, joista kolme on arviolaskuja ja yksi mittarilukemaan perustuva tasauslasku.

Mittarin luenta on yleisiin toimitusehtoihin perustuvaa toimintaa. Jos mittarilukemaa ei ilmoiteta määräaikaan mennessä, mittari käydään lukemassa Kuopion Veden toimesta. Käynnistä peritään hinnaston mukainen maksu, joka veloitetaan seuraavassa laskussa.

Jos kiinteistön vedenkulutus muuttuu olennaisesti, asiasta kannattaa ilmoittaa Kuopion Veden asiakaspalveluun, jotta arviolaskun peruste voidaan muuttaa oikeaksi. Kulutusta on muutenkin hyvä seurata säännöllisin väliajoin mm. vuotojen havaitsemiseksi. Vuotoa kiinteistön putkistossa on syytä epäillä, jos veden kulutus on kasvanut  voimakkaasti ja vesimittari "pyörii" vaikka tiedetään, ettei kiinteistössä käytetä vettä.

Vesimittarille pitää päästä esteettömästi

Vesimittaritila tulee pitää vapaana siten, että mittari on esteettömästi asennettavissa, luettavissa ja vaihdettavissa.

Esimerkki vesimittarin lukemisesta

Viereisessä esimerkkikuvassa mittarin lukema on 2933 m3. Osakuutiometrejä näyttävien punaisten osoittimien asennolla ei ole merkitystä mittareita luettaessa. Mittaritaulun reunassa oleva numerosarja on mittarin tunnus, joka löytyy myös lukukortista. Siitä voi tarkistaa, että kyseessä on oikea mittari.