Kuopion Vesi

Asiakaspalvelu, hallinto ja suunnittelu
Haapaniementie 30
70100 KUOPIO

Verkosto
Haapaniementie 30
70100 KUOPIO

Vedentuotanto
Itkonniemenkatu 81
70500 KUOPIO

Jätevedenpuhdistamo
Lehtoniementie 480
70840 KUOPIO

Sähköposti:
asiakaspalvelu[at]kuopionvesi.fi
 

Näin löydät etsimäsi yhteystiedon alavalikoista:

Alleviivatut otsikot ovat linkkejä.


Päivystysnumerot


Asiakaspalvelu

 • liittymisasiat
 • sopimukset
 • laskutus ja vesimittarilukemailmoitukset
 • mittariasennukset
 • tonttijohtojen rakentaminen
 • päivystysnumerot vedenlaatuhäiriöissä ja verkoston vikailmoituksissa

Hallinto

 • laitoksen johto
 • hallinto- ja talousasiat

Suunnittelu

 • yleissuunnittelu
 • rakentamissuunnittelu
 • valmiussuunnittelu
 • viestintä, ympäristö ja laatujärjestelmäasiat
 • asiantuntijalausunnot ja kehittämistehtävät

Verkosto

 • verkostojen rakennuttaminen, käyttö ja kunnossapito

Vedentuotanto

 • veden laadun tarkkailu
 • vedenottamoiden ja -puhdistamoiden, vesisäiliöiden ja paineekorotusasemien käyttö ja kunnossapito
 • vedentuotannon rakennuttamistehtävät
 • laitoksen sähkö-, automaatio- ja instrumentointiasiat
 • veden mittaus

Jätevedenpuhdistamo

 • jäteveden laadun tarkkailu ja vesistötutkimukset
 • jätevedenpuhdistamoiden ja -pumppaamoiden käyttö- ja kunnossapito
 • jätevedenpuhdistuksen rakennuttamistehtävät
 • laitoksen sähkö-, automaatio- ja instrumentointiasiat

Johtokunta

 • Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan jäsenet


Vesihuolto-osuuskunnat

 • Vesihuolto-osuuskuntien yhteyshenkilöt