Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus alkoi vuonna 2016. Saneerauksessa uusitaan vesilaitoksen automaatiojärjestelmä, prosessilaitteita, kaukovalvontajärjestelmä, LVI-järjestelmät sekä laboratorio-, valvomo- ja toimistotilat. Hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että uusia prosessilaitteita ja automaation osia otetaan syys-lokakuun aikana käyttöön.

Käyttöönottojen aikana vedenkäsittelyprosessi jaetaan siten, että käyttöön otettavien vaiheiden testausten aikana vanha prosessi toimii normaalisti rinnalla. Uusitut prosessivaiheet testataan huolella ja vedenlaatu tutkitaan perusteellisesti, ennen kuin niiden kautta johdetaan vettä kulutukseen. Samalla osia vanhasta automaatiosta siirretään uuteen automaatiojärjestelmään. Työ on haasteellista ja käyttöönoton aikana on kohonnut riski vedenlaatuhäiriöille. Työt suunnitellaan siten, että riski laatuhäiriöille olisi mahdollisimman vähäinen ja ammattitaitoinen henkilöstömme tekee kaikkensa minimoidakseen häiriöriskin.

Mahdollisista häiriöistä tiedotamme tarvittaessa erikseen.

Päävedenottamo Jänneniemellä toimii ensimmäisten käyttöönottojen aikana normaalisti. Jänneniemen laitoksen automaatio saneerataan hankkeen myöhemmässä vaiheessa.

Perjantaina 7.9. vedenkäsittelyprosessin kalkin syötössä tapahtui saneeraukseen liittyen lyhytaikainen häiriö, joka heikensi vedenlaatua siten, että veden rauta-, mangaani- ja alumiinipitoisuudet olivat normaalia korkeammalla tasolla. Kuluttajille häiriö ilmeni veden lievänä värjääntymisenä. Häiriö johtui ennalta-arvaamattomasta syystä vanhassa kalkinsyöttölaitteessa.

Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus valmistuu vuoden 2019 alkupuolella. Saneerauksen jälkeen laitoksen vedenkäsittelyprosessi on entistä varmempi ja sen säädettävyys paranee merkittävästi entisestä. Saneeratulla vesilaitoksella voimme tuottaa hyvää ja turvallista talousvettä kuopiolaisille pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätietoja hankkeesta antaa tuotantopäällikkö Markku Lehtola, puh. 044 718 5361 tai markku.lehtola@kuopionvesi.fi.