Kuopion Veden päävesijohtoyhteyden rakentaminen Iloharjuntien ja Savilahdentien välillä etenee Prisman kiinteistölle

Työt jatkuvat maanantaina 7.1.2019 kaivutöillä Prisman eteläpäädyssä sijaitsevalla pysäköintialueella. Kaivutöiden ollessa pysäköintialueen kohdalla, ovat radan puoleiset pysäköintiruudut poissa käytöstä. Kaivutöiden arvioidaan kestävän pysäköintialueella noin kaksi viikkoa, jonka jälkeen pysäköintipaikat ovat jälleen käytössä.

Pysäköintialueen kaivutöiden valmistuttua työt jatkuvat Prisman takana kulkevan ajoyhteyden varressa. Tällöin ajoyhteydellä on käytössä yksi ajokaista, joka on yksisuuntainen ja ajettavissa pohjoisesta etelän suuntaan.

Alla olevaan karttaan on merkitty sinisellä pysäköintiruudut jotka ovat poissa käytöstä arviolta kaksi viikkoa, punaisella karttaan on merkitty kaivutyöalue ja nuolella yksisuuntaisen ajoyhteyden ajosuunta. (Huom. karttaan on muutettu kulkusuunta oikeaksi 9.1.2019.)