POIKKEUKSIA ALKUVUODEN LASKUTUSAIKATAULUUN

Uuden asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönoton vuoksi laskutamme viiveellä alkuvuonna 2020. Suunnitellut laskutusajankohdat ovat Kuopiossa huhtikuussa ja Siilinjärvellä kesäkuussa. Laskutamme tällöin ajalta 1.1.-30.6.2020.