TIEDOTE: HIETASALON VEDENOTTAMON VUOSIHUOLTO ALKAA 13.5.2019

Kuopion Vesi aloittaa Hietasalon tekopohjavesilaitoksen raakavesikaivojen vuosihuollon
maanantaina 13.5.2019. Huollon on arvioitu kestävän enimmillään neljä viikkoa.

Huollon aikana Hietasalosta tuleva rantaimeytetty raakavesi korvataan järvestä otettavalla
raakavedellä. Järvivesi puhdistetaan kemiallisesti Itkonniemen vesilaitoksella ja
puhdistettu vesi sekoitetaan Jänneniemen vedenottamon veteen ennen sen johtamista
kulutukseen. Normaalisti noin 1/3 Kuopion kaupunkialueen tarvitsemasta vedestä tulee
Hietasalosta ja 2/3 Jänneniemeltä. Myös huollon aikana pääosa vedestä tulee Jänneniemen
tekopohjavedenottamolta.

Itkonniemen vesilaitoksen vedenkäsittelyprosessi on suunniteltu käyttämään raakavetenään
myös järvivettä. Kemiallisella käsittelyllä ja desinfioinnilla järvivedestä saadaan
poistettua tehokkaasti siinä olevat humus, mikrobit ja muut epäpuhtaudet. Järviveden
käyttö raakavetenä voi ilmetä kuluttajille lähinnä lievinä makumuutoksina vedessä. Talousveden
turvallisuuteen sillä ei ole vaikutusta ja talousveden laatua seurataan jatkuvasti
laboratoriomittauksin.

Kuopion Vesi pyrkii minimoimaan järviveden käyttöjakson pituuden sekä vaikutukset
talousveden laatuun.

Tiedote on luettavissa myös Facebookissa https://www.facebook.com/kuopionvesi.