VESIMITTAREIDEN MÄÄRÄAIKAISVAIHTOA JATKETAAN MAANINGALLA SYYSKUUN ALUSSA

Kuopion Vesi jatkaa asiakkaidensa vesimittareiden vaihtoja Maaningalla. Vaihtotyön suorittaa VMH Kalibro Oy. Vaihtotyöt on aloitettu syksyllä 2018 ja syyskuun loppuun mennessä mittareita on vaihdettu noin 50 %.

Mittareiden määräaikaisvaihto perustuu vakauslakiin, sillä vesimittari toimii vesilaskutuksen perustana.

Töitä tehdään maanantaista sunnuntaihin painottuen iltapäivään ja iltaan klo 20 saakka. Mittarin vaihtotyöhön kuluu aikaa noin 30 minuuttia. Mittarin vaihtotyöstä ei aiheudu asukkaille kustannuksia. VMH Kalibro Oy:n vesimittarin vaihtajalla on kuvallinen henkilökortti ja myös mittarinvaihtajan huoltoauton kyljessä on VMH Kalibro Oy:n logo.

Asiakkaita pyydetään järjestämään mittarinvaihtajalle esteetön pääsy vesimittarin luokse. Mikäli vesimittari on sijoitettu kiintokalusteisiin, on mahdolliset suojalevyt tai kaapiston ovet hyvä irrottaa etukäteen vaihtotyön nopeuttamiseksi.

Mittarinvaihtoajankohdasta tiedotetaan Kuopion Veden asiakkaille mm. tekstiviestijärjestelmän ja suorajakelun kautta. Tiedotteessa kerrotaan vaihtotyöstä tarkemmin ja annetaan ohjeet kuinka toimitaan jos ehdotettu ajankohta ei sovi.

Vanhan vesimittarin lukema kirjataan vaihtotyön aikana ja viedään Kuopion Veden asiakastietojärjestelmään. Näin varmistetaan, että kiinteistön vedenkulutustiedot pysyvät ajan tasalla. Mittarin vaihdosta annetaan tosite myös asiakkaalle. Poistettu vesimittari tarkistutetaan akkreditoidussa tarkistuslaboratoriossa mittarin näytön oikeellisuuden toteamiseksi.

Kuopion Vesi pahoittelee mittarinvaihdosta aiheutuvaa häiriötä.