Saavutettavuusseloste

Kuopion Vesi Liikelaitoksen (myöhemmin Kuopion Vesi) verkkosivusto www.kuopionvesi.fi on julkaistu 7.11.2018. Sivuston suunnittelusta on vastannut e-Sollertis Oy. Sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa on pyritty ottamaan huomioon sekä verkkosisältöjen saavutettavuutta koskeva lainsäädäntö että ohjeet.

Kuopion Veden viestintäryhmä on tehnyt kevään ja kesän 2019 aikana sivustolla itsearvioinnin ja lisäksi sivustoa on arvioinut sivuston toteuttaja. Arviomme mukaan verkkosivumme vastaa WCAG -ohjeistuksen saavutettavuuskriteerien perustasoa (taso B, täyttää kriittiset A&AA-vaatimukset).

Arviointien yhteydessä sivustolla on tunnistettu ja toteutettu seuraavat parannukset:
– päivystysnumeroiden löydettävyyttä on parannettu
– informaatiota sisältäviin kuviin on lisätty tekstikuvauksia ja/tai vaihtoehtoiset tekstit (alt-teksti)
– sivuston yksittäisten sivujen suurentamisen ja pienentämisen tarve on tunnistettu ja arvioitu sivuston     analyysityökalujen tuottamien tietojen avulla, että suurentaminen ja pienentäminen toimivat yleisesti     käytettyjen verkkoselainten ”lähennä (+)”- ja ”loitonna (-)” -työkalujen avulla.

Anna palautetta saavutettavuudesta

Otamme mielellämme vastaan verkkosivujemme saavutettavuudesta palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia. Vastaamme saavutettavuuspalautteeseen mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin kahden viikon sisällä. Palautteet, kysymykset ja ehdotukset voi lähettää sähköpostilla asiakaspalvelu@kuopionvesi.fi. Samaan sähköpostisoitteeseen voi lähettää myös mahdolliset vaihtoehtoiset tietopyynnöt, jos tieto ei ole verkkosivuillamme saavutettavassa muodossa. Saavutettavuuspalautteet käsitellään Kuopion Veden viestintäryhmässä ja viedään kehitystarpeiden ja parannustoimenpiteiden osalta tiedoksi myös organisaation johdolle.

Saavutettavuuskantelu tai –selvityspyyntö

Toivomme, että saavutettavuusasioissa otatte aina yhteyttä ensin palautelomakkeella, jotta voimme kehittää toimintaamme.

Jos verkkosivumme tai toimintamme ei palautteenne ja siihen annetun vastauksen jälkeenkään mielestänne täytä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetussa laissa (306/2019) asetettuja saavutettavuusvaatimuksia tai velvollisuuksia, asiasta on mahdollisuus tehdä saavutettavuuskantelu tai –selvityspyyntö valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot saavutettavuus(at)avi.fi tai 0295016000 (vaihde).

Ohjeet ja lisätietoa saavutettavuudesta löytyvät Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilta, www.saavutettavuusvaatimukset.fi). Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) löytyy oikeusministeriön oikeudellisen aineiston Finlex-palvelusta (www.finlex.fi, ja suora linkki säädökseen 306/2019 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306#Pidp446387120, linkit avautuvat uuteen ikkunaan).