Tietoa rakentajille

Suunnittelun lähtötiedot

Vesihuoltoon liittyminen alkaa liittämiskohtalausunnon tilaamisesta. Lausunnossa on tarvittavat ennakkotiedot, jotka tarvitset kiinteistösi LVI-suunnitelman laatimiseen. Liittämiskohtalausunto sisältää tiedot vesijohdon ja jätevesiviemärin liittämiskohdan sijainnista, koosta ja korkeusasemasta, jäteveden padotuskorkeudesta sekä vesijohtoverkoston painetasosta. Liittämiskohtalausunnon voit tilata sähköpostitse asiakaspalvelu@kuopionvesi.fi tai puhelimitse 044 718 5353.

Jäteveden padotuskorkeus

Padotuskorkeus on jätevesiviemärin korkeustaso, jolle viemärin vesipinta voi hetkellisesti jossakin tilanteessa nousta. Jätevesiviemärin padotuskorkeus on runkojätevesiviemärin laen korkeus + 100 cm kiinteistön liittämiskohdassa. Mikäli tontin alin viemäripiste sijoittuu padotuskorkeuden alapuolelle, tontin on varauduttava jätevesien kiinteistökohtaiseen pumppaukseen. Pumppaustarve voi tulla kysymykseen esimerkiksi kadun alapuolisilla rinnetonteilla, alavilla alueilla tai tonteilla, joiden jätevesiviemärin liittämispaikka osoitetaan yleiseen paineviemäriin.

Huleveden rajakohtalausunto

LVI-suunnitelmaa varten tarvitset myös tiedot hulevesien käsittelystä ja johtamisesta. Hulevedet ovat tontilla muodostuvia sade- ja sulamisvesiä sekä perustusten kuivatusvesiä. Huleveden liittymätiedot esitetään rajakohtalausunnossa, jonka saat Kuopiossa Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueelta sähköpostitse hulevesi@kuopio.fi tai puhelimitse 044 718 5152 ja Siilinjärvellä Siilinjärven kunnalta sähköpostitse mika.kokko@siilinjarvi.fi tai puhelimitse 044 740 1530.

Liittymishakemus

Rakennusluvan saatuasi voit täyttää liittymishakemuksen (e-lomake avautuu uuteen ikkunaan). Hakemuksen liitteeksi tarvitset LVI-suunnittelijan laatiman rakennuksen ulkopuolisten vesi- ja viemärijohtojen asemapiirustuksen. Asemapiirustuksessa tulee esittää vesi- ja jätevesiviemärijohtojen koko- ja korkeustiedot, liittämiskohta Kuopion Veden verkostoon sekä vesimittarin sijoituspaikka. Asemapiirustuksen voit toimittaa sähköisesti pdf-muodossa osoitteeseen asiakaspalvelu@kuopionvesi.fi.

Liittymis- ja käyttösopimus

Hakemuksen perusteella laadimme liittymis- ja käyttösopimuksen. Sopimuksen liitteenä ovat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot, hinnasto sekä liittämiskohtalausunto. Sopimuksessa määritetään liittymisen maksut sekä vesimittarikoko, mikä on perusmaksun peruste.

Sopimus on tehtävä ennen kiinteistön tonttijohtojen liittämistä Kuopion Veden vesihuoltoverkostoihin. Huomaathan vesijohtoverkostoon liittyessä, että tonttijohtosulun saa avata ja sulkea vain Kuopion Vesi.

Liittymisen maksut

Liittymisen maksut koostuvat liittymismaksuista sekä tonttijohtojen rakentamismaksuista. Kiinteistön liittymismaksu perustuu kiinteistön käyttötarkoitukseen sekä rakennuksen kerrosalaan. Tonttijohtojen rakentamismaksut perustuvat kiinteistön vesiliittymän kokoon. Veloitamme liittymisen yhteydessä myös rakennusaikaisen veden sekä vesimittarin asentamismaksun.

Katso hinnasto ja palvelumaksuhinnasto  (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

Omakotitalon kokonaiskustannus vesihuoltoon liittymisestä

Omakotitalo alle 250 k-m2

Liittymismaksu 2450 €
Uusi vesiliittymä 949 €
Uusi jätevesiliittymä 949 €
Rakennusaikainen vesi 60.60 € (30 m3)
Vesimittarin asennusmaksu 196 €
Maksut yhteensä: 4604,60 €

Omakotitalo 250 k-m2 tai suurempi

Liittymismaksu 3570 €
Uusi vesiliittymä 949 €
Uusi jätevesiliittymä 949 €
Rakennusaikainen vesi 60,60 € (30 m3)
Vesimittarin asennusmaksu 196 €
Maksut yhteensä: 5 724,60 €

Esimerkit ovat voimassa omakotitaloille, jotka sijaitsevat asemakaava-alueella ja muilla taajaan asutuilla alueilla, joissa on sekä vesi- että viemäriverkko.

Tonttijohtojen rakentaminen

Rakennamme vesi- ja jätevesiviemäriliittymät yleisellä alueella (katualue) tonttirajan läheisyyteen, josta eteenpäin rakentamisesta vastaa kiinteistö. Rakentaminen sisältää vesijohtoventtiilin sekä jätevesiviemärin liitoskaivon rakentamisen runkojohdosta kiinteistön rajan läheisyyteen.  Kiinteistöjen vesi- ja jätevesiviemäriliittymät rakennetaan uusille asuinalueille katujen rakentamisen yhteydessä.  Jos kiinteistösi liittymät eivät ole valmiiksi rakennettu tai ne tarvitsevat muutostöitä, tilaa tonttiliittymän rakentamistyö numerosta 044 7185400. Tilauksen voi tehdä liittymissopimuksen tekemisen jälkeen. Tonttiliittymiä rakennetaan tilausjärjestyksessä ja kesäaikaan työjono voi olla hyvinkin pitkä. Kiinteistön tilaama lvi-urakoitsija suorittaa tonttijohtojen liittämistyön Kuopion Veden vesijohto- ja viemäriverkostoon.

Tilaa vesimittari

Kuopion Vesi toimittaa vesimittaritelineen ja asentaa vesimittarin. Tilaa vesimittariteline ennen kuin kiinteistön sisäpuolisia vesijohtoja rakennetaan. Putkiurakoitsija kytkee vesimittaritelineen.

Kuopion Vesi asentaa vesimittarin, kun liittymis- ja käyttösopimus on allekirjoitettu, sopimuksessa mainitut maksut on maksettu ja vesijohdot ja käyttökalusteet ovat käyttökunnossa. Vesimittarin asennuksesta lähtien liittyjältä laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaista perus- ja käyttömaksua.

Kiinteistön vesimittarin on oltava paikassa, jossa se on helposti asennettavissa, luettavissa ja huollettavissa, eikä se pääse jäätymään. Vesimittaritilassa tulee olla myös lattiakaivo.

Vesimittaritelineen toimitus ja vesimittarin asennus tilataan vähintään 4 työpäivää ennen asennusta Kuopion Vedeltä numerosta 044 718 5367 tai mittarointi[at]kuopionvesi.fi.

Alla olevassa kuvassa on periaatepiirustus vesimittarin sijoittamiseen vaadittavasta tilasta.


Paritalo

Rakennamme paritaloja varten yhden vesiliittymän. Suosittelemme kiinteistön omistajia haaroittamaan vesijohdon tontin rajan läheisyydessä, jotta molemmilla paritalon huoneistoilla on omat tonttivesijohtosulut ja pystymme laskuttamaan erikseen kumpaakin asuntoa. Tämä on mahdollista silloin, kun huoneistoilla on erilliset lämmönvaihtimet.

Lisärakentaminen ja laajentaminen

Perimme lisäliittymismaksua, kun kiinteistön liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen.  Lisäliittymismaksun perusteena on esimerkiksi kiinteistön käyttötarkoituksen muutos tai kiinteistön kerrosalan suureneminen vähintään 15 % tai 50 m2.

Rakentamisen jälkeen

Hyödyllistä tietoa arkeen ja asumiseen

Vesimittari on jäätymisvaarassa rakenteilla olevissa ja vanhoissa taloissa. Samalla kasvaa vesivahingon riski. Eristäminen ei riitä, vaan vesimittaritilan tulee olla vähintään +5 astetta lämmin.Jos kiinteään vesijohtoon on letkulla kytketty koneita kuten astian- tai pyykinpesukone, ne tulisi sulkea venttiilistä, ettei painetta jää letkuun. Tarkista säännöllisesti myös pesukoneiden poistoputkien liitokset viemäriin.Varsinkin poikkeuksellisten sääolosuhteiden sekä keväisin lumen sulamisen jälkeen on syytä tarkistaa, että kiinteistön jäte- ja sadevesikaivot, erottimet ja padotusventtiilit ovat toimintakunnossa.

Kiinteistössä mahdollisesti oleva padotusventtiili vaatii erityistä huomiota ja se tulisi aina pitää suljettuna, mikäli viemäriä ei käytetä. Padotusventtiili tulee vähintään sulkea silloin, kun kiinteistö jää tyhjäksi pitkäksi aikaa.

Tarkasta vesi- ja viemärilaitteisto

Kiinteistön omistajan tulee säännöllisesti tarkastaa vesi- ja viemärilaitteistonsa. Näin voit varmistua itse laitteiston toimivuudesta ja ehkäistä kalliit ongelmat jo etukäteen.

Seuraa veden kulutusta

Vesimittarin seuranta on suositeltavaa kuukausittain. Näin voi havaita poikkeavat kulutukset ja mahdolliset piilovuodot.