Palvelemme häiriö- ja vikatilanteissa ympäri vuoden kaikkina vuorokaudenaikoina.

HÄIRIÖ- JA VIKAILMOITUSNUMEROT 24 h

Hairionumerot alueille

Kuopio, Karttula, Riistavesi ja Vehmersalmi

Vedenlaatuhäiriöilmoitukset,
017 185 362

Vesi- ja jätevesiverkoston vikailmoitukset

Työaikana (klo 7:00 – 15:15):
044 718 5376 tai
044 718 5698

Työajan ulkopuolella:
0500 203 023

Jätevedenpuhdistamoiden ja -pumppaamoiden häiriöilmoitukset
044 718 5382

Nilsiän keskustaajaman ja Tahkon alueen vesihuollon vika- ja häiriöilmoitukset

044 748 2409

Maaningan vesihuollon vika- ja häiriöilmoitukset

044 748 8583

Juankosken vesihuollon vika- ja häiriöilmoitukset

040 546 9144

Siilinjärven vesihuollon vika- ja häiriöilmoitukset

044 718 5580

Vesiosuuskuntien toiminta-alueet ja yhteystiedot (Kuopio)
Vesiosuuskuntien toiminta-alueet ja yhteystiedot (Siilinjärvi)

Ei kiireellisissä tapauksissa voit jättää häiriöilmoituksen asiakassähköpostiimme asiakaspalvelu@kuopionvesi.fi.

Tilaa tekstiviestipalvelu. Rekisteröitymällä tekstiviestipalveluun saat tietoa palvelukatkoksista ja häiriöistä. Siilinjärvellä palvelu ei ole vielä käytössä, mutta tavoitteena on saada se käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä.

 

Häiriöistä usein kysyttyä >>

 

Vesijohtovuoto

Jos havaitset vesijohtovuodon tai edes epäilet sitä, soita heti meille. On tärkeää, että pystymme reagoimaan tilanteeseen mahdollisimman nopeasti ja estämään mahdolliset lisävahingot. Jos vuoto on kiinteistönne omassa putkistossa, tulemme tarvittaessa sulkemaan taloventtiilinne.

Vedenjakelun häiriö

Vedenjakelujärjestelmämme käyttövarmuus on yleensä hyvä. Joskus kuitenkin tulee tilanteita, joissa joudumme sulkemaan verkoston osia esimerkiksi putkistojen uusimisen, vuotokorjausten tai verkostohuuhteluiden vuoksi. Korjaustöiden jälkeen vesijohdoista voi irrota saostum​ia tai ruostetta, mikä aiheuttaa veden laadun hetkellisiä muutoksia, kuten värivirheitä ja sameutta. Tällaisissa tapauksissa suosittelemme veden juoksutusta rauhallisesti noin viiden minuutin ajan kerrallaan, kunnes vesi on väritöntä ja kirkasta.

Jos havaitset veden jakelussa tai laadussa häiriön, toimi seuraavasti:

Tarkista taloyhtiön ilmoitustaululta tai isännöitsijältä, onko kiinteistössä käynnissä vesihuoltojärjestelmien kunnostus- tai huoltotyö. Tarkista verkkosivujemme tiedotteista, onko alueella käynnissä vesihuoltoverkoston huolto- tai rakentamistyö. Huoltotöistä jaetaan aina tiedote myös kiinteistöihin. Rakentamistöistä tiedote jaetaan, jos niistä aiheutuu ennalta arvattava vesikatkos tai vedenlaatuhäiriö.

Jos veden jakelu- tai laatuhäiriölle ei löydy selitystä em. asioista, voi kysymyksessä olla putkirikko tai muu ennalta arvaamaton vesihuollon häiriötilanne. Tiedotamme häiriötilanteista verkkosivullamme sekä Facebookissa, sekä tekstiviestipalvelun kautta käyttäjiksi rekisteröityneille. Lisäksi ilmoitamme asiasta paikallisille tiedotusvälineille. Jos et löydä asiasta tietoa em. lähteistä, voit olla ensimmäinen, joka häiriön havaitsee. Ota silloin viivytyksettä yhteys päivystysnumeroihimme.

Ylivuodot

Ylivuodot ovat tilanteita, joissa jätevettä joutuu verkostosta tai pumppaamoista ympäristöön. Ylivuotoja syntyy vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Ylivuodot johtuvat yleensä rankkasateista ja sulamisvesistä, sähkökatkosta pumppaamolla tai verkoston rikkoutumisesta/tukoksesta. Jos ongelma on kiinteistönne omissa laitteissa tai omassa tonttiviemärissänne, ottakaa yhteys putkiliikkeeseen tai loka-autoyritykseen. Jos epäilet ylivuotoa Kuopion Veden järjestelmissä, soita heti meille.

Viemärinhajuhaitta

Pumppaamot sijaitsevat usein asutuskeskusten lähellä ja saattavat aiheuttaa hajuhaittaa lähiympäristöönsä joissain tapauksissa. Osa suurimmista pumppaamoista on varustettu kemiallisilla hajunpoistojärjestelmillä. Pienempien pumppaamoiden poistoilma johdetaan joissakin kohteissa hajua poistavan aktiivihiilipatruunan läpi. Pumppaamon hajuhaitasta voit ilmoittaa asiakassähköpostiimme asiakaspalvelu@kuopionvesi.fi. Asukkaiden antama palaute on tärkeää, kun arvioimme hajunkäsittelyjärjestelmien rakentamista ja toimintatasoa.

Vesimittarit

​​Vesimittaria on syytä tarkkailla myös lukemapyyntöjen välisenä aikana, sillä esimerkiksi piilovuodot voi selvittää seuraamalla kiinteistön vesimittaria. Jos vesimittari pyörii, eikä kiinteistössä ole vedenkäyttöä tarkkailuhetkellä, voi kyseessä olla vesijohtovuoto.
Jos epäilet, että vesimittarisi näyttää virheellistä lukemaa tai se on rikki, ole yhteydessä mittarointiin.

Riittämättömästi suojatut vesiputket ja mittari jäätyvät helposti pakkasella. Jäätyminen voi aiheuttaa suuria kustannuksia esimerkiksi putkien haljetessa ja veden päästessä valumaan talon rakenteisiin. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja sijoittaa vesimittari lämpimään tilaan. Kovilla pakkasilla voi käyttää tilassa lisälämmitystä ja vesihanan voi jättää myös tiputtamaan, jolloin pieni virtaus estää veden jäätymisen. Jos vesiputki tai mittari on jäässä tai rikkoutunut, ota heti yhteyttä alan ammattilaiseen. Kiinteistön sisäpuoliset putket sulattaa tarvittaessa putkiurakoitsija. Kuopion Vesi vaihtaa jäätyneen mittarin uuteen.

Hulevesien eli sade-, salaoja- ja sulamisvesien ongelmat

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiin luetaan myös perustusten kuivatusvedet eli ns. salaojavedet. Hulevesiongelmissa käänny Kuopion kaupungin Kaupunkiympäristön puoleen.

Lämmin käyttövesi

Kuopion Vesi toimittaa ainoastaan kylmää vettä, joka lämmitetään kiinteistön omilla järjestelmillä. Ottakaa tarvittaessa yhteyttä putkiliikkeeseen tai taloyhtiöön.

 


Häiriöilmoitukset:

HÄIRIÖTIEDOTE 24.3.2020: VESIJOHTOVUOTO MAANINGALLA

Kuopion Vesi toimii koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi

Asiakaspalvelujärjestelmän vaihto aiheuttaa muutoksia asiakaspalveluumme