Häiriötilanteissa usein kysyttyä

Tiedottaminen ennalta arvaamattomista häiriöistä veden jakelussa tai laadussa?

Ennalta arvaamattomista häiriöistä tiedotamme aina häiriötiedottein verkkosivuilla ja Facebookissa sekä tekstiviestipalvelun kautta käyttäjiksi rekisteröityneille. Lisäksi teemme yhteistyötä paikallisten tiedotusvälineiden kanssa tiedonkulun turvaamiseksi.

Näin pyrimme siihen, että tiedottamisemme tavoittaa asiakaskuntamme samanaikaisesti mahdollisimman laajalti.

Myös päivystysnumeromme palvelevat ympäri vuorokauden.

Tiedottaminen ennalta tiedossa olevista häiriöistä veden jakelussa tai laadussa?

Tiedotamme ennalta tiedossa olevista häiriöistä, kuten verkoston kunnossapitoon tai verkostotöihin liittyvät mahdolliset vedenlaatuhäiriöt tai vesikatkokset, aina kaikkia häiriön piirissä olevia kiinteistöjä. Tiedottaminen tapahtuu verkkosivuilla ja Facebookissa, sekä tarvittaessa tiedotetaan lisäksi alueellisin kiinteistökohtaisin tiedottein tai tekstiviesteillä kohdennetusti.  Lisäksi teemme yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa tiedonkulun turvaamiseksi.

Mikäli ennalta ilmoitetusta työstä aiheutuu häiriöitä, niistä tiedotetaan lisäksi vielä erillisin häiriötiedottein verkkosivuilla ja Facebookissa sekä tekstiviestipalvelun kautta käyttäjiksi rekisteröityneille.

Vesi on värjääntynyttä, kauanko häiriö kestää?

Verkoston kunnossapitoon tai verkostotöihin liittyvissä laatuhäiriöissä häiriön kestoa ei valitettavasti voida varmuudella arvioida, mutta värjääntymiseen liittyvät häiriöt poistuvat yleensä 12–36 tunnin kuluessa häiriön ilmaantumisesta. Pyrimme nopeuttamaan veden kirkastumista verkostossa suoritettavilla huuhteluilla ja seuraamme tilanteen kehittymistä tarvittaessa myös verkostosta otettavilla ylimääräisillä vesinäytteillä.

Häiriötilanteissa tilanteen kehittymistä voi seurata verkkosivuillamme ja Facebookissa. Tilannetietoa päivitetään sitä mukaa, kun uutta tiedotettavaa ilmenee. Myös tekstiviestipalvelun kautta välitetään käyttäjäksi rekisteröityneille asiakkaille tietoa häiriöstä.

Jos vesi on värjääntynyttä, kannattaa vettä laskea rauhallisesti hanasta noin viiden minuutin ajan esim. tunnin välein ja tarkkailla sen kirkastumista. Juoksutukseen tulee käyttää vain kylmää vettä.

Emme lähtökohtaisesti pysty toimittamaan vettä erikseen yksittäisille asiakkaille häiriöiden aikana, vaan häiriötilanteissa vedenjakelu keskitetään tarvittaessa väliaikaisille jakelupaikoille sekä erityiskohteiden vedenjakelun turvaamiseen (mm. sairaalat).

Mitä värjääntyneellä vedellä voi tehdä?

Normaaliin peseytymiseen perusterveelle iholle vettä voi käyttää, jos veden väri on hyväksyttävissä. WC:n huuhteluun vettä voi käyttää myös normaalisti.

Värjääntynyttä vettä ei suositella käytettävän juomavetenä ihmisille tai eläimille, selkeästi värjääntyneen veden rauta, mangaani ja alumiinipitoisuudet voivat ylittää talousvedelle annetut laatusuositukset. Jos epäilee vahingossa nauttineensa värjääntynyttä vettä, ei lyhytaikainen altistuminen em. metalleille aiheuta terveysriskiä. Suurimmat haitat ovat esteettisiä, eli veden haju, maku ja ulkonäkö eivät ole hyväksyttäviä.

Värjääntynyttä vettä ei suositella käytettäväksi myöskään pyykkikoneessa tai astianpesukoneessa, koska se voi aiheuttaa pyykin värjääntymistä ja heikentää pesutulosta

Mistä värjääntyneen veden ruskea väri johtuu?

Veden värjääntyminen johtuu vesijohtoverkostoon ajan myötä kertyneiden rauta- ja mangaanipitoisten saostumien irtoamisesta ja sekoittumisesta talousveteen. Kuopiossa vedenkäsittelyssä käytetään myös alumiinia, joten myös alumiinipitoisuus voi olla koholla.

Saostumat voivat irrota, kun verkostossa tapahtuu paineiskuja tai äkillisiä virtaussuunnan muutoksia. Saostumat ovat muodostuneet pitkän ajan kuluessa, kun talousvedestä on saostunut siinä pieninä pitoisuuksina ollutta rautaa, mangaania ja alumiinia vesijohtoverkoston sisäpuolelle. Verkoston käyttöön liittyvissä laatuhäiriöissä veteen ei pääse mitään muuta ylimääräistä, joka aiheuttaisi erityisen riskin terveydelle.

Kuinka kotitaloudet voivat varautua vedenlaatuhäiriöihin?

Ennalta ilmoitettuihin vedenlaatuhäiriöihin kannattaa varautua varaamalla vettä ennakkoon yleensä noin kolmen päivän elintarvike/juomavesikulutusta varten kerrallaan, eli noin 4-5 l/henkilö/päivä.

Parhaiten vesi säilyy pimeässä ja viileässä, mutta sitä voi säilyttää lyhyempiä aikoja myös huoneen lämmössä (mielellään < 20 C). Pitempiaikaisessa varastoinnissa veden maku voi lämpenemisen
ja mikrobitoiminnan seurauksena muuttua tunkkaiseksi, mutta varsinaiset taudinaiheuttajat eivät pysty lisääntymään talousvedessä. Vesi ei muutu varastoinnin aikana terveydelle haitalliseksi, jos on huolehdittu, että veteen ei varastoinnin aikana pääse sekoittumaan mitään ylimääräistä.  Veden varastoinnissa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että vettä otetaan puhtaasta hanasta puhtaaseen elintarvikekelpoiseen säilytysastiaan. Astian tulee olla kannellinen (tai suljettava), jotta ilmasta ei pääse veteen epäpuhtauksia.

Järjestämme häiriöiden aikana tarvittaessa vedenjakelua siirrettävillä vesisäiliöillä. Väliaikaisten jakelupaikkojen sijainnista ja käyttöönotosta, siirtämisestä tai käytöstä poistamisesta tiedotetaan aina erikseen häiriötiedotteissa verkkosivuillamme ja Facebookissa.

Kuinka yritykset ja palveluntuottajat voivat varautua vedenlaatuhäiriöihin?

Emme valitettavasti pysty arvioimaan vedenlaatuhäiriöiden yksityiskohtaisia vaikutuksia eri yritystoimijoiden ja palvelutuottajien sisäiseen toimintaan. Tiedossa olevien, vedenlaatuhäiriöitä mahdollisesti aiheuttavien verkostotöiden osalta pyritään ennakkotiedottamisella mahdollistamaan, että kullakin organisaatiolla on aikaa ennakoida laatuhäiriöiden vaikutuksia omaan toimintaansa ja suunnitella oman organisaation mahdolliset poikkeusjärjestelyt ennalta.

Emme lähtökohtaisesti toimita vettä erikseen yksittäisille toimijoille tai palveluntuottajille, vaan häiriötilanteissa vedenjakelu keskitetään väliaikaisille jakelupaikoille sekä erityiskohteiden vedenjakelun turvaamiseen.

Vedenjakelupisteiden sijainti ja aukiolo?

Järjestämme häiriöiden aikana tarvittaessa vedenjakelua siirrettävillä vesisäiliöillä. Väliaikaisten jakelupaikkojen sijainnista ja käyttöönotosta, siirtämisestä tai käytöstä poistamisesta tiedotetaan aina erikseen häiriötiedotteissa verkkosivuillamme ja Facebookissa.

Jakelupaikat on merkitty maininnalla ”vedenjakelupiste”, ja jakelupaikat ovat käyttöönoton jälkeen toiminnassa jatkuvasti. Lyhyitä katkoja veden saatavuudessa voi esiintyä säiliöiden täyttöjen aikana.

Jakelupaikat ovat vartioituja, mutta jakelupaikoilla ei välttämättä ole erillistä jakeluhenkilöstöä. Vettä voi noutaa jakelupaikoilta omatoimisesti. Veden noutoa varten kannattaa varustautua sopivalla siirrettävällä kannellisella tai suljettavalla vesiastialla tai vesikanisterilla.

Vedenlaatuhäiriön aikana on suositeltu juoksuttamaan vettä. Kuinka paljon veden juoksuttaminen maksaa?

Oikein säädetyn hanan keskimääräinen virtaama on enintään 0,3 l/s. Tällöin esimerkiksi 5 minuutin juoksuttamisen aikana vettä kuluu 90 litraa eli 0,09 kuutiota. Tämän vesimäärän verollinen hinta asiakkaalle (sisältäen jätevesimaksun osuuden) on yhteensä n. 0,42 euroa (hintataso 2019).  Juoksutukseen tulee käyttää vain kylmää vettä.